Responsiv IT blir Responsit

Responsiv IT Syd AB har ändrat namn till Responsit AB

I företagets DNA finns en strävan att göra saker enklare och bättre därför ändras företagsnamnet nu till Responsit AB. Detta påverkar inget mer än just företagsnmanet, domänen och loggan. Ägare, säte, organisationsnummer och bankgiro förblir detsamma.

responsit.se